Project > Eindmanifestatie

20 juni 2007

Op 20 juni tussen 13.45 en 14.15 uur komen de 5 basisscholen , die hun innovatieve en educatieve ICT project met subsidie van de stichting TQ-NL mochten uitvoeren, bij elkaar in het gebouw van SURFnet .

Daarna geven de leerlingen van elk project een korte presentatie over wat ze in het kader van het project hebben gedaan.
Als de leerlingen hun presentaties hebben gegeven, wordt er verder gegaan in 2 groepen. De leerlingen gaan (onder begeleiding) elkaar interviewen en filmen over hun projecten.
Terwijl de leerlingen elkaar interviewen gaan de volwassenen met het bestuur en elkaar in gesprek over de projecten: wat ging er goed, wat kon er beter en welke aanbevelingen zouden de huidige project-uitvoerders willen geven aan degenen die volgend jaar starten met een TQ-NL project of aan het bestuur van Stichting TQ-NL?

Aan het einde van de middag komt iedereen weer bij elkaar om het evenement af te ronden. Er is dan een kleine filmimpressie van hoe de leerlingen het hebben ervaren om elkaar te interviewen.

 


Verslag ...
Het hele schooljaar zijn wij hard aan het werk geweest rondom het project “De Digitale Sloot”. Het eerste half jaar met name op de achtergrond en na de kerstvakantie werd er het een en ander zichtbaar.
Allereerst was er ineens een digitaal schoolbord. De kinderen maakten kennis met allerlei digitale middelen en ze mochten er ook helemaal zelf mee werken.
Na alle voorbereidingen in de klas zijn we met al die nieuwe apparaten naar buiten gegaan om de sloot eens goed onder de loep te nemen.
De ontdekkingen hebben de leerlingen verwerkt in prachtige PowerPoint presentaties. 
Op http://www.digitaleslootjeskist.nl/ vindt u alle informatie over het project, ook treft u hier de verslagen en foto’s aan van het project.
Op 20 juni j.l. is er een delegatie naar Utrecht gegaan om het project te presenteren aan het bestuur van de stichting TQ-NL, de subsidieverstrekker.
Bij deze eindmanifestatie waren ook de 4 andere scholen aanwezig. De kinderen moesten ook de kinderen van de andere scholen interviewen en op video zetten.
De leerkrachten die mee zijn gegaan gingen in gesprek met de leerkrachten van de andere scholen.


Leerlingpresentatie
Dit is de eindpresentatie van de leerlingen.

Fotoverslag
Voor foto's van de eindmanifestatie klikt u hier . Deze foto's zijn door de leerlingen zelf gemaakt!